Informasjonen må ut!

funksjonsmehhem idrett

Er det en ting vi er helt sikre på så er det nettopp det at flere med funksjonshemninger må inn i idrettens verden! Kulturen for det er helt klart på plass her i Norge, men det er ikke noe tvil om at det kan bli enda litt bedre og enda litt større, noe vi selvfølgelig ønsker å jobbe aktivt med å få til.

For mange handler det kanskje om at det ikke er nok informasjon om idrett for funksjonshemmede tilgjengelig, mens for andre er det at det kanskje ikke er noe i nærområdet. Det kan rett og slett være utrolig mange ulike grunner til at ikke flere melder seg inn i idrettsgrupper og idrettslag, men dette må endres.

Idretten gir en bedre selvfølelse

funksjonshemmed idrett

Noe som har blitt påvist om og om igjen er at funksjonshemmede vil raskt oppleve økt selvfølelse ved å bli med i slike idrettsgrupper. Enten om det er for å delta i idretten selv eller for å være med i andre deler som planlegging, arrangering av stevner og turneringer og lignende.

Faktisk har en undersøkelse vist at funksjonshemmede er mer motiverte for å delta i slikt arbeid, ofte frivillig arbeid enn det funksjonsfriske er. Dette kommer av det at de får oppleve å kunne bidra med noe i gruppen og samfunnet og ikke alltid bare være de som skal få og få.

Bedre rekruttering og organisering

Det er helt klart hvem som må ta ansvar her og det er selve idrettsgruppene, det er rett og slett ikke god nok arrangering av rekruttering av medlemmer. Det er her noe må endres for at flere skal få muligheten til å være med.